رفتن به محتوای اصلی
         051-3766-4010    info@septac.ir
مقالات
13مه 20

طراحی سایت

یک طراحی سایت حرفه ای باید طرحی را ایجاد کند که در نهایت به راه اندازی یک وبسایت بینجامد. در طراحی سایت می توانیم تیم بندی شامل بک اند و…

read more
02مه 20

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری به معنای مراقبت و برطرف کردن ایرادات موجود درهریک ازبخش های شبکه های کامپیوتری می باشد. همچنین در صورت بروز خرابی های احتمالی رفع این مشکل…

read more
28آوریل 20

پسیو شبکه (تجهیزات و خدمات)

در یک شبکه کامپیوتری تجهیزات مربوط به زیرساخت (تجهیزات پسیو شبکه) مهم ترین قسمت آن می باشد. پسیو درمعنای لغوی به معنای غیرفعال می باشد. در شبکه به تجهیزاتی گفته…

read more
برگشت به بالا